Waarom een kaart met duurzame tips ?

Sint-Gillis telt heel wat buurtwinkels en –diensten, burgerinitiatieven en verenigingen die actief zijn op sociaal of milieuvlak. Bovendien zijn de afstanden binnen de gemeente makkelijk te voet of per fiets overbrugbaar. De gemeente beschikt dus over tal van troeven om “duurzaam” te leven.
Bent u op zoek naar biofruit en bio-groenten? U wil uw kurkdoppen recycleren of een boek ontlenen … Deze kaart is een handig en functioneel middel, dat u moet helpen om er een verantwoorde levenswijze op na te houden. U vindt er een overzicht van alle duurzame initiatieven binnen de gemeente en dankzij de kaart krijgt ook de lokale kleinhandel een duwtje in de rug.

Wat bedoelen we met "duurzaam"?

Op de ‘Ecomap’ staan alle duurzame activiteiten, die tegelijk een gunstige sociale, economische en milieu-impact hebben. Dat soort activiteiten is essentieel om ook onze volgende generaties, een kwaliteitsvolle toekomst te garanderen.
Als de louter sociale initiatieven er niet in vermeld staan, terwijl ze wel degelijk een bijdrage leveren tot een duurzame ontwikkeling van onze samenleving, dan is dat een bewuste keuze. Om diezelfde redenen hebben we er ook enkel kleinere winkels en KMO ’s in opgenomen, en geen grote groepen of multinationals.
Het initiatief gaat uit van de dienst Duurzame Ontwikkeling maar tal van actoren hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit instrument: de dienst Economische Aangelegenheden en Participatie van de Gemeente, het Duurzame Wijkcontract Bosnië en Village Partenaire. Ook de inwoners die dit wensten konden aan het overleg deelnemen.
Om onze impact op het milieu te beperken, bestaat er geen papierversie van de kaart.

Ook u kunt deelnemen!

Overal duiken initiatieven op, worden projecten opgestart… De kaart is dus nooit volledig maar doet toch een poging om zoveel mogelijk informatie te verstrekken.
We proberen de gegevens op de kaart te toetsen maar de gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutjes of vergetelheden in de informatie die de verschillende actoren ons toesturen.
De ‘Ecomap’ is dus niet statisch. Er kunnen steeds nieuwe middelen bijkomen en daarom wordt de kaart regelmatig geüpdatet.
We horen graag uw opmerkingen en suggesties. Hebt u weet van initiatieven die een plaatsje verdienen op deze kaart, laat ons dat weten, idem dito wanneer een winkel is verhuisd of gesloten. Deze kaart is dus ook een beetje van u!